SOSIRE ȘI CAZARE

1. Părinții / tutorii / profesorii însoțitori vor semna la sosirea și la plecarea din tabără pentru fiecare participant.

2. Participanţilor nu le este permis să părăsească tabăra fără acordul directorului de tabără.

3. Nu pot fi cazați în aceeași cameră participanți de sex opus, cu excepția fraților și a surorilor.

4. Se interzice accesul băieților în camerele fetelor și a fetelor în camerele băieților, cu excepția cazurilor în care există permisiunea directorului de tabără.

5. Participanții vor încuia ușa camerei lor doar atunci când părăsesc camera.

6. Între ora stingerii și ora trezirii, participanții nu se vor plimba pe holuri sau în celelalte camere și vor păstra liniștea.

7. Participanţilor le este interzis acesul în camere sau balcoane prin exteriorul hotelului.

8. Participanţiilor le este permisă folosirea instalațiilor electrice doar în conformitate cu normele de Prevenire şi Stingere a Incendiilor (PSI).

9. Participanții vor avea grijă să nu deterioreze bunurile aflate în dotarea taberei (mobilier, aparatură, pereți etc.).

10. Participanţii nu vor deține și/sau utiliza în perimetrul taberei obiecte care pot provoca degradarea spațiilor de cazare (jucării lipicioase care pot afecta pereții, jucăriile cu praf tip „modellino” etc.).

11. În cazul în care participanții, în mod deliberat sau nu, produc daune unității de cazare, masă, agrement, echipamentelor, altor persone etc., părinții/tutorii legali se obligă ca să suporte costurile aferente.

12. Activitățile sportive (alergarea, tropăielile, jocurile dinamice și aruncarea de obiecte etc.), zgomotele puternice, țipetele și muzica la volum ridicat sunt interzise în spațiul de cazare.

13. Sunt interzise alergarea și îmbrâncirea în zona balustradelor. Se va acorda atenţie urcării şi coborârii scărilor.

SIGURANȚĂ

14. Participanții nu vor deține sau folosi obiecte care pot pune în pericol sănătatea lor sau a altor persoane (artificii, explozibili, substanţe chimice, toxice, iritante sau obiecte contondente, tăioase, puști cu bile, lasere etc.).

15. Participanții nu vor deține sau consuma substanţe interzise (alcool, tutun, droguri, băuturi energizante etc.).

16. La activități și ateliere, participanții vor respecta întocmai regulile de siguranță prezentate de animatori.

17. Participanţii nu au voie să se caţere pe clădiri, stâlpi, copaci, garduri, instalaţii sportive, să se aplece peste marginile fântânilor, balcoanelor etc.

18. Participanții se vor asigura înainte de a traversa strada.

19. În drumeţii, participanţii nu vor părăsi grupul și vor urma regulile indicate înainte de plecare.

20. Participanţii nu vor consuma ciuperci, plante, fructe de pădure etc. sau apă din izvoare, pârâuri, lacuri, fără acordul personalului taberei.

21. Organizatorii nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele îmbolnăviri ale participanţilor care se dovedesc că provin din consumarea unor alimente care nu fac parte din cele puse la dispoziţie de către organizatori.

22. Participanții nu își vor însuși obiecte care nu le aparțin. În cazul în care găsesc astfel de obiecte, vor anunța imediat personalul taberei.

23. Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea sau dispariția obiectelor participanților.

24. Se iterzice focul deschis în incinta taberei și în împrejurimile acesteia.

MEDICALE

25. În prima zi de tabără, participanții vor fi supuși unui control medical de rutină.

26. Participanții nu vor aduce cu ei în tabără medicamente decât dacă urmează un tratament prescris de medic. În acest caz, vor lua tratamentul numai sub supravegherea cadrului medical din tabără.

27. Părinţii se obligă să furnizeze informaţii complete despre starea de sănătate a copiilor, posibile alergii, predispoziţii la diferite boli, precum şi afecţiuni cum ar fi lipsa de calciu, anemie, astm bronsic, tahicardie etc.

PROGRAM

28. Participanții se angajează să participe integral la toate activitățile din programul taberei.

29. După mese, toți participanții vor returna farfuriile, tacâmurile, paharele și platourile la locul indicat pentru debarasare.

30. Fiecare membru al taberei este responsabil de păstrarea curățeniei în camera, în spațiile de activități, precum și pe traseul drumețiilor.

31. Participanţii vor primi un ecuson cu numele lor și al echipei, pe care îl vor purta pe toată durata taberei.

32. Participanţii nu vor utiliza telefonul mobil și alte dispozitive electronice în timpul activităților (diminuează puterea de concentrare a copiilor, putând duce la disfuncționalități în activități și deplasări sau chiar la accidente prin distragerea atenției! (telefonul poate fi folosit dimineața înainte de înviorare, după masa de prânz și după ultima activitate de seară, detalii pe site).

33. Participanții vor avea o atitudine respectuoasă față de toate persoanele din tabără și nu vor deranja prin comportamentul lor pe ceilalţi participanţi.

34. Toate fotografiile și filmările din cadrul taberei sunt proprietatea instituției organizatoare și sunt folosite în scop de promovare.

35. Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru accidentele cauzate de nerespectarea prezentului regulament.

36. Participanții nu vor purta haine indecente sau vestimentație neadecvată activităților.

37. Alte reguli de comportament pentru participanți vor fi prezentate la deschiderea oficială a taberei.

Refuzul de a observa și respecta aceste reguli poate duce la excluderea participantului din tabără înainte de termen. În acest caz, costurile taberei nu vor fi returnate, iar părinții/tutorii se obligă să recupereze participantul înainte de sfârșitul taberei.

Rolul acestui regulament este de a asigura desfășurarea taberei în condiții optime și în deplină siguranță și de a crea o atmosferă de bună dispoziție și maxim confort pentru toți participanții.

Regulamentul poate fi descărcat de aici.